Proje ve İnşaat Müdürlüğü

Görevlerimiz

 • Üniversite bina ve tesislerinin mimari projelerini imar mevzuatı çerçevesinde yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak ve ihale komisyonuna sunmak,
 • İhalelere esas teşkil edecek metraj ve keşif düzenlemelerini yapmak,
 • Yapılan inşaatlar ile ilgili hazırlanan hak edişleri mevcut sözleşmelere göre metraj ve diğer yönlerden kontrol etmek,onaylamak ve ilgili prosedürü takip etmek,
 • Geçici kabul aşamasında olan inşaatlardaki eksiklik ve tadilatları takip etmek ve verilen sürelerde kesin kabule hazır hale gelmesini sağlamak,
 • Üniversitenin mevcut yapıları ile ilgili inşaat,mekanik,elektrik ve diğer projelerini arşivlemek ve yapılan tüm tadilatları bu projelere işlemek,
 • Geçici ve kesin kabuller için ilgili komisyonu toplamak ve komisyon onayını sağlamak,
 • Üniversite için gereken durumlarda mobilya tasarımı yapmak ve mobilya ihalelerinin hazırlanmasını sağlamak,
 • Üniversitenin İl İmar Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarında imar ve inşaatlarla ilgili tüm ruhsat işlemlerini takip etmek,
 • Üniversitenin inşaat ve diğer projeleri için dışarıdan alınan hizmetlerin şartnamelerini hazırlamak ve en az 3 teklif alınmasını sağlamak,
 • Üniversitenin genişleme ve yeni kampus planlarında yer alacak çalışmaları yapmak,
 • Üniversite Genel Sekreterliğince verilen diğer görevleri yapmak.